POBEDI DIJABETES

Dijabetes i maraton

Category: Dijabetes kamp

No matter how hard you try, you can’t stop us now !!

Iako su u razvijenijim zemljama osobe obolele od dijabetesa odavno prihvaćene kao ravnopravni članovi društva u Srbiji nije tako. Nivo diskriminacije je daleko manji nego pre 20 godina ali i dalje postoji. Moji prijatelji mene često pitaju-zašto ti stalno pričaš o tome kao da postoji problem?, problem postoji, ne biste verovali u kojoj meri, pogotovo po manjim gradovima-nemogućnost zaposlenja i socijalizacije navodim kao najkritičnije primere.

Continue reading

Međunarodni dijabetes kamp-Ohrid 2011

Na poziv Dr. Gorana Petrovskog učestvovao sam na ovogodišnjem kampu za mlade dijabetičare koji se održavao na Ohridskom jezeru.

Continue reading

© 2016 POBEDI DIJABETES

Theme by Anders NorenUp ↑